Primaire Lateraal Sclerose

PLS is een aandoening van de centrale motorische neuronen

MRI-onderzoek

Met MRI-onderzoek wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in veranderingen die optreden in de hersenen van o.a. PLS patiënten. Met een MRI-scanner maken we opnames van de hersenen van patiënten en controlepersonen. Tijdens het diagnostische traject vindt regelmatig een MRI-scan plaats om andere ziekten uit te sluiten. Bij dergelijke scans ziet de radioloog, die de beelden beoordeelt, doorgaans geen afwijkingen. Door gebruik te maken van speciale typen scans en computerprogramma’s die nauwkeurige metingen uitvoeren, zijn er echter toch subtiele veranderingen te detecteren. Bij het MRI-onderzoek bestuderen we de structuur en de functie van de hersenen. We kijken naar bepaalde hersenstructuren zoals de hersenschors en naar de verbindingen (de ‘bedrading’) tussen de verschillende hersengebieden en ook naar de informatie-uitwisseling. De bevindingen op basis van de gemaakte scans bij patiënten en controlepersonen vergelijken we met elkaar.
Doel van het onderzoek.
Het is nog erg moeilijk de diagnose ALS te stellen. We onderzoeken of MRI-onderzoek inzicht kan geven in vroege ziekteveranderingen in de hersenen van patiënten met o.a. PLS en of de MRI in de toekomst kan helpen bij het stellen van de diagnose.
Wat houdt het onderzoek in?
Iedere deelnemer krijgt een intakegesprek met de onderzoeksassistent. We controleren de criteria voor deelname. Wanneer deelname mogelijk is, volgt er een aantal vragenlijsten en een lichamelijk onderzoek. Ook nemen we bloed af. Aansluitend vindt het MRI-onderzoek plaats. De totale tijdsinvestering voor deelnemers is per bezoek ongeveer 1,5 uur. Wij vragen patiënten na 3 en 6 maanden opnieuw naar het UMC Utrecht te komen om het MRI-onderzoek te herhalen, uiteraard alleen als de lichamelijke conditie dit toelaat. De veranderingen van de hersenen kunnen dan door de tijd heen bestudeerd worden.
Wilt u deelnemen of meer informatie?
Lees voor meer informatie de patiënteninformatiebrief of neem contact met het ALS Centrum Nederland op. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.