Primaire Lateraal Sclerose

PLS is een aandoening van de centrale motorische neuronen

Privacy Policy

Stichting PLS

Als Stichting PLS respecteren we uw privacy. Uw emailadres bijvoorbeeld zullen we niet aan derden doorgeven. Binnen onze organisatie en onze manier van werken is de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïntegreerd.