PLS in beeld

PLS in beeld geeft weer welke impact de aandoening Primaire Lateraal Sclerose heeft op mensen die de ziekte PLS hebben!

Primary lateral sclerosis, English subtitles

Primary lateral sclerosis (PLS) is a rare neuromuscular disease characterized by progressive muscle weakness in the voluntary muscles.

één seconde u aandacht!

PLS-ers, meldt u aan bij de Stichting PLS, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

Help ons om het mogelijk te maken om DNA-gen onderzoek bij PLS patiënten te onderzoeken!

Wat zou er ondekt kunnen worden:

Kunnen wij rekenen op uw steun!