Doneer aan de Stichting PLS

Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website:
http://www.p-l-s.nl/
Email:
info-stichting-pls@p-l-s.nl
De Stichting PLS heeft de ANBI status.

1) Rekeningnummer Stichting PLS:
NL37 SNSB 0902 2158 92


2) Doneer aan de stichting via een overeenkomst periodieke gift.
Voor deze gift geldt geen drempel bij de belastingdienst.3) Doneren via de collectebus

Wordt donateur!

En die uw aftrek van de gift in de aangifte inkomstenbelasting garandeert.

Als donateur van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de Stichting PLS, hoeft u geen notaris meer in te schakelen voor het opstellen van een akte bij periodieke giften. Samen met het goede doel kunt u sinds 1 januari 2014 een zogenoemde onderhandse akte opstellen.

Download het formulier!