Wat doet de ergotherapeut.

Een ergotherapeut begeleidt mensen met PLS om de beperkingen in hun dagelijkse activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het gaat erom dat de patiënt zo lang mogelijk kan blijven doen wat hij/zij wil doen.

Bij ergotherapie staan de dagelijkse activiteiten, die de PLS patiënt belangrijk vindt, centraal. Een ergotherapeut zoekt samen met de PLS patiënt naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten. Hij/zij kijkt naar de PLS patiënt en zijn woon,-werk,- en sociale omgeving. De ergotherapeut komt bij de PLS patiënt thuis om te analyseren welke hulpmiddelen en/of voorzieningen er nodig zijn.

De ergotherapeut overlegt met de andere zorgverleners van een PLS patiënt.

De ergotherapeut ondersteunt de PLS patiënten bij het behouden van zoveel mogelijk zelfstandigheid bij:


mobiliteit
zelfverzorging
huishouden
communicatie
werk
dagbesteding en sociale en maatschappelijke activiteiten buitenshuis.
helpen bij een goede zithouding en eventueel hoofdondersteuning.

De ergotherapeut kan op huisbezoek komen. Vaak is het huisbezoek gericht op in kaart brengen van de woning en het geven van adviezen op het gebied van mogelijkheden in de woning. Daarnaast kan het ook zijn dat een passing van een hulpmiddel thuis plaatsvindt om te kijken of je met het hulpmiddel in de woning kan functioneren bv. een elektrische rolstoel.

PLS is een ziekte die kan leiden tot steeds meer beperkingen. De PLS patiënt wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de gevolgen van de ziekte en over de beschikbare hulpmiddelen. Dit stelt PLS patiënten in staat te anticiperen op veranderingen in het dagelijks leven. De ergotherapeut en de PLS patiënt bespreken daarom ook de verwachte achteruitgang.
Zo kunnen zij samen alvast nadenken over welke hulpmiddelen er over een tijd nodig zijn. Zodat de PLS patiënt ook bij verdere lichamelijke achteruitgang zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven doen.

Stichting PLS

(RSIN 854236107) Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website: http://www.p-l-s.nl/
Email: info-stichting-pls@p-l-s.nl