Hulpmiddelen

Als de diagnose PLS wordt vastgesteld zal de patiënt er op gewezen worden dat PLS achteruitgang zal betekenen van de mobiliteit. Om zo lang mogelijk zelfstandig mobiel te blijven en de algemene dagelijkse handelingen (adl) uit te voeren is er de mogelijk om een woningaanpassing te realiseren en hulpmiddelen aan te vragen.

Het is belangrijk om deze hulpmiddelen en woningaanpassing tijdig aan te vragen en niet wachten totdat deze echt nodig zijn. Aanvragen kost tijd en het leren omgaan met hulpmiddelen kan beter als de mobiliteit nog enigszins aanwezig is. De ergotherapeut is de zorgverlener die deze hulpmiddelen/woningaanpassing voor je kan aanvragen bij de instanties die dit verstrekken.

Aanvraag voor hulpmiddelen/woningaanpassing via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woonvoorzieningen:

• aanbouw aan uw woning
• aanpassing van uw woning, zoals verbreding van deuren, wegnemen drempels enz.
• douchehulpmiddelen, zoals een douchestoeltje, antislipvloer, kantelbare spiegel enz.
• toiletvoorzieningen, zoals een verhoogd toilet, toilet met spoel föhn installatie, beugels, toiletstoel
• traplift
• Elektrische deuropener
• verhuis- en inrichtingskostenvergoeding

Vervoersvoorzieningen:

• collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer (regio taxi)
• vergoeding van vervoer per eigen auto
• bruikleenauto
• vervoer per taxi of rolstoeltaxi
• aanpassing van eigen auto
• scootmobiel
• bijzondere fietsen
• rolstoel (handbewogen)
• elektrische rolstoel

Om het vervoer mogelijk te maken moeten ook weer andere voorzieningen worden verstrekt.
Zoals voorzieningen voor:

• onderhoud en reparatie
• medisch noodzakelijke begeleiding
• het gebruik van de voorziening (u moet weten hoe bijvoorbeeld uw scootmobiel werkt)
• oplaadkosten van de accu van uw scootmobiel
• rijlessen (alleen de extra kosten)
• verzekeringen
• parkeerfaciliteiten (bijvoorbeeld een overdekte en afsluitbare parkeerplaats voor uw scootmobiel)
• gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats.

Huishoudelijke verzorging:

Bij huishoudelijke verzorging kan gedacht worden aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en het klaarmaken van de maaltijd. Als u niet alleen woont gaat de gemeente er van uit dat de huisgenoten zogenaamde gebruikelijke zorg verlenen.

Over het algemeen wordt onder gebruikelijke zorg verstaan de zorg die kan worden verleend door de persoon of de personen met wie u samenleeft. Dit principe is gebaseerd op de achterliggende gedachte dat u samen verantwoordelijk bent voor het huishoudelijke werk.

Hulpmiddelen via de zorgverzekering:

Veel hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging, vallen onder het basispakket van uw zorgpolis zoals:

• aangepaste stoel
• alarmsysteem
• armondersteuning
• anti decubitus matras
• computeraanpassingen
• communicatiehulpmiddel/spraakcomputer
• drink en eetmiddelen
• elektrisch verstelbaar hoog/laag bed
• nek en/ of halskraag
• omgevingsbediening
• oproepsysteem voor in huis
• personenalamering
• spalken voor handen en/of voeten
• trippelstoel

De Stichting PLS verneemt graag van mensen met PLS welke hulpmiddelen die niet genoemd worden en zij wel gebruiken en daar baat bij hebben.

Het delen van informatie kan andere lotgenoten mogelijk helpen!