PLS in beeld

PLS in beeld geeft weer welke impact de aandoening Primaire Lateraal Sclerose heeft op mensen die de ziekte PLS hebben!

Sponsor de Stichting PLS

Zonder sponsors kunnen wij de doelstelling, om er te zijn voor de PLS-ers, niet halen. We zijn dan ook ontzettend blij met trouwe sponsoren die onze projecten en onderzoek mogelijk maken.

Primary lateral sclerosis, English subtitles

Primary lateral sclerosis (PLS) is a rare neuromuscular disease characterized by progressive muscle weakness in the voluntary muscles.