Nalatenschap aan de Stichting PLS

(RSIN 854236107) Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65, 6171 KB Stein
Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17, 6171 XP Stein
Website: http://www.p-l-s.nl/
Email: info-stichting-pls@p-l-s.nl
De Stichting PLS heeft de ANBI status.

Rekeningnummer Stichting PLS: NL37 SNSB 0902 2158 92

Hoe kunt u de Stichting PLS helpen met nalatenschap?

Het afwikkelen van de nalatenschap gebeurd door de executeur van je testament. Hiertoe kun je een goede vriend/familielid benoemen, een notaris of een fiscaal adviseur. Je hebt een aantal vormen van executeurschap. Wanneer je wil dat deze persoon zelf alle rechtshandelingen kan verrichten om de nalatenschap af te wikkelen, zonder tussenkomst van de erven dan moet je voor de zwaarste vorm kiezen.
Elke notaris kan je dat uitleggen.
Het is meestal handig om bij een goeddoel testament waarbij je dus alles aan goede doelen nalaat, de executeur de zwaarste bevoegdheid te geven anders dan moet hij of zij voor bepaalde rechtshandelingen toestemming vragen aan de erven en dat kan lang duren met een lijst van goede doelen als erven.

De executeur zal dan ook zorgen voor de verkoop van het huis indien van toepassing en de kosten daarvan ten laste brengen van de nalatenschap, alvorens uit te keren.
Het afwikkelen van een boedel is geen sinicure en realiseer je dit, waarmee je een vriend of familielid opzadelt. Je kunt deze persoon helpen door te bepalen dat hij de bevoegdheid heeft om professionele hulp in te roepen als hij/zij dat nodig acht.

De Stichting PLS is een vrijwilligersorganisatie, het bestuur is onbezoldigd. 100% van de nalatenschap wordt voor onderzoek gebruikt.

De Stichting PLS zal de erfenis altijd benificiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat wij alleen aanvaarden bij een positief saldo.

Bij het opstellen van het testament zijn dus de volgende zaken van belang:

Benoemen van het goede doel de Stichting PLS en welk deel ze krijgen na het overlijden.

Benoemen executeur. Wanneer je de notaris of fiscaal adviseur aanwijst kan het bij afwikkeling veel geld gaan kosten.