Voorlichting Stichting PLS

Voorlichting over PLS:
Blijf actief, houd perspectief en leer omgaan met de beperkingen.
Krijg je te maken met de progressieve ziekte PLS, dan kun je veel vragen hebben over je toekomst.
Voorlichting over de spier- zenuwziekte PLS kan meer duidelijkheid geven.


Bij u is de diagnose PLS gesteld. Wat betekent dit voor u, uw partner en de kinderen?
Hoe moet u hiermee omgaan en wat komt er allemaal op u af?
Waar kan ik informatie vinden over PLS?
Hebt u nog kwaliteit van leven nu en in de toekomst?
U staat er niet alleen voor! De Stichting PLS is er voor u!
De stichting biedt voorlichting, steun en advies aan mensen met PLS!

Voorlichting voor (toekomstige)zorgverleners

De Stichting PLS zet zich actief in als het gaat om bewustwording te creëren en voorlichting geven over de spier-zenuwziekte PLS bij
-zorgverleners en de opleidingen tot zorgverlener.
-geeft informatie voor artsen en andere hulpverleners via voorlichting, de website en social media;
-streeft voor kwaliteit van de zorg op maat;
-zet zich in voor patiëntenparticipatie in onderzoek;
-is de stem voor de belangen van mensen met de spierziekte PLS;
-brengt mensen met PLS op verzoek met elkaar in contact;
-zet zich in voor (inter)nationaal onderzoek naar PLS.

Heeft u behoefte aan voorlichting neem contact op via het mailadres: info-stichting-pls@p-l-s.nl


Online voorlichting is ook mogelijk.